SAMe

EEN INNOVEREND GEBIED VOOR SOCIALE ACTIE

SAM-E is gelabeld door de Eurometropool

mena small

MENA

Leerwerknemer (art.60§7)

CPAS DE TOURNAI

Zijn traject

Na een initiatie Nederlands van meer dan twee weken is Mena begonnen met zijn professionele uitwisseling in Vlaanderen. Hij werkte in het fietsatelier van Mobiel vzw, die samenwerkt met het OCMW van Kortrijk. Deze werkervaring maakt deel uit van zijn inschakelingstraject. Zo krijgt hij de kans om zijn professionele vaardigheden aan te scherpen en noties van het Nederlands aan te leren. Bovendien kan hij via deze werkervaringsperiode nieuwe technieken voor het herstellen van fietsen leren kennen. Dankzij deze nieuwe vaardigheden zal Mena beter gewapend zijn in zijn latere zoektocht naar werk.

« Via deze werkervaringsperiode kan hij nieuwe technieken voor het herstellen van fietsen leren kennen »

temoignage loc 4

Français Vlaamse
mena small

MENA

Leerwerknemer (art.60§7)

CPAS DE TOURNAI

Zijn traject

Na een initiatie Nederlands van meer dan twee weken is Mena begonnen met zijn professionele uitwisseling in Vlaanderen. Hij werkte in het fietsatelier van Mobiel vzw, die samenwerkt met het OCMW van Kortrijk. Deze werkervaring maakt deel uit van zijn inschakelingstraject. Zo krijgt hij de kans om zijn professionele vaardigheden aan te scherpen en noties van het Nederlands aan te leren. Bovendien kan hij via deze werkervaringsperiode nieuwe technieken voor het herstellen van fietsen leren kennen. Dankzij deze nieuwe vaardigheden zal Mena beter gewapend zijn in zijn latere zoektocht naar werk.

« Via deze werkervaringsperiode kan hij nieuwe technieken voor het herstellen van fietsen leren kennen »

temoignage loc 4