SAMe

EEN INNOVEREND GEBIED VOOR SOCIALE ACTIE

SAM-E is gelabeld door de Eurometropool

100x100-tournai

cpas tournai

CPAS

Tournai

CPAS Tournai

41 Boulevard Lalaing, 7500 Tournai – Tel : (+32) 069 88 44 51
mail : secretariat@cpas-tournai.be - site : http://www.cpas-tournai.be

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is een overheidsinstelling met een juridisch statuut. De werking van het OCMW is gebaseerd op het principe dat “iedere persoon recht heeft op sociale hulpverlening. Dit moet er voor zorgen dat iedereen een leven kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid”. Het OCMW is verantwoordelijk voor het toekennen van steun aan personen en gezinnen. Het staat niet alleen in voor sociale hulp- en zorgverlening, maar ook voor preventie. Deze hulp kan verschillende vormen aannemen (materieel, sociaal, medisch, psychologisch…). Om deze taken uit te voeren zet het OCMW verschillende diensten op.

De diensten van het OCMW omvatten twee types:
1° het recht op sociale integratie door het aanbieden van werkgelegenheid en/of een leefloon. Dit is al dan niet gekoppeld aan een gepersonaliseerd integratietraject. Dit traject wordt beschouwd als een aanvullend sociale zekerheidssysteem.
2° sociale hulp in de brede betekenis van het woord.

partenaires loc tournai

Français Vlaamse

100x100-tournai

cpas tournai

CPAS

Tournai

CPAS Tournai

41 Boulevard Lalaing, 7500 Tournai – Tel : (+32) 069 88 44 51
mail : secretariat@cpas-tournai.be - site : http://www.cpas-tournai.be

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is een overheidsinstelling met een juridisch statuut. De werking van het OCMW is gebaseerd op het principe dat “iedere persoon recht heeft op sociale hulpverlening. Dit moet er voor zorgen dat iedereen een leven kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid”. Het OCMW is verantwoordelijk voor het toekennen van steun aan personen en gezinnen. Het staat niet alleen in voor sociale hulp- en zorgverlening, maar ook voor preventie. Deze hulp kan verschillende vormen aannemen (materieel, sociaal, medisch, psychologisch…). Om deze taken uit te voeren zet het OCMW verschillende diensten op.

De diensten van het OCMW omvatten twee types:
1° het recht op sociale integratie door het aanbieden van werkgelegenheid en/of een leefloon. Dit is al dan niet gekoppeld aan een gepersonaliseerd integratietraject. Dit traject wordt beschouwd als een aanvullend sociale zekerheidssysteem.
2° sociale hulp in de brede betekenis van het woord.

partenaires loc tournai