SAMe

EEN INNOVEREND GEBIED VOOR SOCIALE ACTIE

SAM-E is gelabeld door de Eurometropool

100x100-ccas lille

ccas lille

CCAS

Lille

CCAS Lille

Hôtel de Ville – Place Augustin Laurent – CS.30667, 59033 Lille Cedex – Tel : (+33) 03 20 49 55 21
mail : cleuthreau@mairie.lille.fr/sec.dasi@mairie.lille.fr - site : http://www.mairie-lille.fr/fr/Solidarite/action-sociale

Het CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) is actief op het domein van preventie en sociale ontwikkeling in de gemeente, in samenwerking met met publieke en private instanties. Het is daardoor de lokale sociale actor bij uitstek. Het CCAS heeft verschillende taken en opdrachten, bij wet opgelegd of facultatief. Ze zijn de uiting van een zekere politieke wil om diensten aan te bieden aan bepaalde doelgroepen. Het gaat onder meer om volgende diensten: hulp en begeleiding van ouderen, steun voor gehandicapten, voor kinderen, voor gezinnen in moeilijkheden, de strijd tegen uitsluiting…
Het CCAS van Rijsel biedt deze diensten aan de meeste kwetsbare, de meest behoeftige en de meeste geïsoleerde personen. Het doet dit door acties, voorzieningen of diensten te ontwikkelen of sociale infrastructuur te beheren, al dan niet samen met partners.

partenaires loc lille

Français Vlaamse

100x100-ccas lille

ccas lille

CCAS

Lille

CCAS Lille

Hôtel de Ville – Place Augustin Laurent – CS.30667, 59033 Lille Cedex – Tel : (+33) 03 20 49 55 21
mail : cleuthreau@mairie.lille.fr/sec.dasi@mairie.lille.fr - site : http://www.mairie-lille.fr/fr/Solidarite/action-sociale

Het CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) is actief op het domein van preventie en sociale ontwikkeling in de gemeente, in samenwerking met met publieke en private instanties. Het is daardoor de lokale sociale actor bij uitstek. Het CCAS heeft verschillende taken en opdrachten, bij wet opgelegd of facultatief. Ze zijn de uiting van een zekere politieke wil om diensten aan te bieden aan bepaalde doelgroepen. Het gaat onder meer om volgende diensten: hulp en begeleiding van ouderen, steun voor gehandicapten, voor kinderen, voor gezinnen in moeilijkheden, de strijd tegen uitsluiting…
Het CCAS van Rijsel biedt deze diensten aan de meeste kwetsbare, de meest behoeftige en de meeste geïsoleerde personen. Het doet dit door acties, voorzieningen of diensten te ontwikkelen of sociale infrastructuur te beheren, al dan niet samen met partners.

partenaires loc lille